Raseutvalget

Raserepresentant:

Astrid Krog Telefon: 982 30 551 E-post: griffon@nmhk.net eller astrid.krog@gmail.com

Vara raserepresentant:

Kristin Berger Mortensen:  Telefon: 412 91 971  E-post: post@bergerjentene.no

Medlemmer av utvalget:

Britt Darlington Telefon: 992 47 109 E-post: britt-dar@hotmail.com

Kasserer: Leif Mangor Aarsand: Telefon 926 35 520 E-post: leif.aarsand@lyse.net

Utstillingsansvarlig: Torild Lybekk: Telefon: 478 27 164 E-post: flordecanela@live.no

Valgkomité:

Signy Aske:  Telefon: 926 56 512 E-post: signy.aske@hotmail.com

May-Liss Kroken: Telefon: 934 16 690 E-post: mlkroken@gmail.com

 

Raseutvalget representerer de tre Griffonrasene: Griffon Belge, Griffon Bruxellois og Petit Brabancon, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.